راه‌سازی

 • آموزش و فناوری

  نیکوفلاک در راه‌سازی

  تکنولوژی جدید: مواد پلیمری – معدنی نیکوفلاک در راه‌سازی نیکوفلاک یک ماده پلیمری –معدنی می‌باشد که به‌عنوان یک افزودنی به همراه سیمان که در نسبت‌های معین و محاسبه‌شده نسبت به نوع خاک موجود در محل پروژه و با در نظر گرفتن پارامترهای مربوط به بارهای ترافیکی؛ با خاک مخلوط شده و سبب افزایش مقاومت خاک می‌گردد. در واقع خاک سیمانته…

  بیشتر بخوانید »
 • مستندات

  نشریه 101 – مشخصات فنی عمومی راه – تجدیدنظر دوم

  نشریه ۱۰۱ بهره‌گیری از ضــوابط، معیارهــا و اســتانداردهای ملــی در تمــامی مراحــل طراحــی، اجــرا، بهره‌برداری و نگهـداری طرح‌های عمرانـی بـا رویکـرد کـاهش هزینـه، زمـان و ارتقـاء کیفیـت، از اهمیتی ویژه برخوردار بـوده و در نظـام جدیـد فنـی و اجرایـی طرح‌های عمرانـی کـشور، مـورد تأکیـد قرارگرفته است. بهنگــام و روزآمــد نمــودن نــشریات و اســتاندارهای فنــی بــا توجــه بــه فناوری‌های جدیــد و…

  بیشتر بخوانید »
 • مستندات

  نشریه 280 : مشخصات فنی عمومی راهداری

  نشریه ۲۸۰ : مشخصات فنی عمومی راهداری سال‌ها است که انسان برای دسترسی به شهرها و مکان‌های مختلف از راه استفاده می‌کند، بدیهی است راه‌های ایجادشده طی سال‌ها در مقابل شرایط جوی، عبور و مرور و … نیاز به نگهداری و تعمیرات دارد، در نشریه ۲۸۰ به این مسائل پرداخته و برای این منظور تألیف شده است.

  بیشتر بخوانید »
 • آزمایش و تحقیق

  تفاوت طبقه‌بندی خاک یونیفاید و آشتو

  همان‌طور که میدانید برای طبقه‌بندی و نام‌گذاری خاک‌های مختلف می‌توانیم از دو روش یونیفاید  (Unified) و اشتو (AASHTO) استفاده کنیم. تفاوت طبقه‌بندی خاک یونیفاید و آشتو البته روش اشتو مختص راه‌سازی و روش یونیفاید در سایر موارد بکار می‌رود. تفاوت این دو روش در این است که درروش اشتو مرز بین شن و ماسه الک نمره ۱۰ (۲ میلی‌متر) تعیین‌شده و درروش یونیفاید…

  بیشتر بخوانید »
بستن