آزمون جوش

 • معرفی و تجهیزات

  گیج جوشکاری و کاربرد آن

  گیج جوشکاری و کاربرد آن در صنعت امروزه اهمیت زیادی برای بازرسی‌های سازه‌ها و قطعات قائل می‌شوند. در بحث سازه‌های جوشکاری شده و کلاً اتصالات جوش نیز این مبحث موردتوجه قرار می‌گیرد. دو روش متداول برای بازرسی‌های سازه‌ها و قطعات وجود دارد که می‌توان به بازرسی‌های مخرب و بازرسی‌های غیر مخرب اشاره نمود. بازرسی چشمی یکی از بازرسی‌های غیر مخرب…

  بیشتر بخوانید »
 • آزمایش و تحقیق

  آزمون مایع نافذ LPT یا PT

  (Liquid Penetrant Testing) که به‌اختصار به آن LPT یا PT می‌گویند، یکی از روش‌های ساده و حساس در بررسی‌های غیر مخرب است. از تست مایع نافذ برای آشکارسازی عیوبی که به سطح قطعه راه دارند، از قبیل انواع ترک‌ها، شکاف‌ها و تاخوردگی‌ها در قطعات با هر شکل و اندازه استفاده می‌شود. به‌طورکلی با استفاده از این روش عیوبی را می‌توان…

  بیشتر بخوانید »
 • آزمایش و تحقیق

  بازرسی چشمی جوش (آزمون VT)

  بازرسی چشمی یکی از عمومی‌ترین و قدرتمندترین روش‌های تست غیر مخرب می‌باشد. بازرسی چشمی نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است. برای مؤثرتر بودن بازرسی چشمی، آموزش (دانش ساخت و فرآیند، پیش‌بینی شرایط تحت سرویس، حد پذیرش، نگهداری، گزارش و …) و ابزار و تجهیزات دقیق موردنیاز است. همچنین کلیه عیوبی که با سایر روش‌های…

  بیشتر بخوانید »
 • آموزش و فناوری

  آزمون‌های مخرب و غیر مخرب مربوط به جوش یا NDT

  در حین جوشکاری  مواد یا قطعات امکان وجود انواع ناپیوستگیها با اندازه‌های متفاوت خواهد بود که کارکرد آتی قطعه متأثر از ماهیت و اندازه دقیق آنها است. بنابراین برای آشکارسازی عیوب در مرحله ساخت و مشاهده آهنگ رشد آن‌ها در طول عمر کاری هر قطعه باید از روش‌هایی با دقت بالا و قابل استناد استفاده نمود. خدمات قابل‌ارائه در آزمایشگاه:…

  بیشتر بخوانید »
بستن