معرفی و تجهیزات

چهار روش اجرایی وصله میلگرد در ساختمان و مقایسه آن‌ها

با توجه به طول محدود میلگردهای موجود در بازار، اغلب در هنگام اجرای سازه‌های بتنی بایستی با روش‌های مختلفی مثل وصله میلگردها یا با کنار هم قرار دادن آن‌ها تحت ضوابط خاصی میلگرد با طول مورد نظر خود را ایجاد کنیم. البته بایستی سعی شود که در طراحی و اجرا حتی‌الامکان از آرماتورها به‌صورت پیوسته و یکپارچه استفاده شود. در صورتی که استفاده از وصله در آرماتورها اجتناب‌ناپذیر باشد بایستی از اجرای این وصله‌ها در محل لنگر حداکثر پرهیز نمود و تا حد امکان آن‌ها را در محل‌هایی با لنگر خمشی حداقل تعبیه نمود.

انواع وصله میلگرد :

 1. وصله پوششی lap splices
 2. وصله جوشی welded splices
 3. وصله با انتهای اتکایی end-bearing splices
 4. وصله مکانیکی mechanical splices

وصله پوششی:

این روش وصله میلگرد را می‌توان رایج‌ترین و ارزان‌ترین نوع وصله دانست. وصله پوششی با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان صورت می‌گیرد. طولی که دو میلگرد در کنار هم قرار می‌گیرند طول پوشش (lap length) یا طول وصله (splice length) نامیده می‌شود.

این نوع وصله به دو صورت اجرا می‌شود:

 • وصله پوششی تماسی (contact lap splices)
 • وصله پوششی غیر تماسی (non-contact splices)

در حالت غیر تماسی، میلگردها در طول وصله خود، با یک فاصله مشخصی از هم قرار می‌گیرند که این فاصله باید به‌اندازه‌ای باشد تا بتن به‌طور مناسب در بین میلگردهای وصله شونده نفوذ کرده و بین آن‌ها حفره ایجاد نگردد. شرایط و ضوابط استفاده از وصله پوششی در میلگردهای تحت کشش و فشار و همچنین وصله میلگردها در ستون‌ها در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ACI آمده است.

وصله پوششی

وصله جوشی:

به‌شرطی که کیفیت جوش بسیار عالی بوده و توسط دستگاه نظارت تأیید شود؛ این نوع وصله میلگرد، از نظر انتقال تنش بسیار خوب تلقی می‌شود.

انواع وصله جوشی میلگرد :

 1. جوش سر به سر مستقیم: جوش شیاری V شکل یک طرفه و دوطرفه (برای اتصال افقی دو میلگرد)، جوش شیاری V شکل یک طرفه با قطعه لوله پشت‌بند (برای اتصال افقی دو میلگرد با قطر مساوی)، جوش شیاری اریب یک طرفه و دو طرفه (برای اتصال قائم دو میلگرد)
 2. جوش سر به سر غیرمستقیم: این نوع اتصال با استفاده از صفحه وصله، نبشیِ وصله و یا میلگردهای وصله انجام می‌شود.
 3. اتصال پوششی جوش شده: این نوع اتصال به دو صورت اتصال پوششی مستقیم با میلگردهای در تماس و اتصال پوششی غیرمستقیم با میلگردهای جدا صورت می‌گیرد.
 4. اتصال T شکل جوش شده: این اتصال برای ارتباط دادن میلگرد بیرون آمده از انتهای اعضای پیش‌ساخته به صفحات اتصال و یا کف ستون به کار گرفته می‌شود.

وصله با انتهای اتکایی:

این نوع وصله‌ها برای انتقال تنش در میلگردهایی که فقط تحت‌فشار هستند، کاربرد دارد. بنابراین استفاده از این نوع وصله‌ها فقط در دور پیچ‌ها یا اعضایی با خاموت بسته کاربرد دارد.

وصله اتکایی

وصله مکانیکی:

این نوع وصله یک وسیله مکانیکی است که عموماً با پیچ کردن و ایجاد اصطکاک بین جداره‌های آن و میلگردها، انتقال تنش را از یک میلگرد به میلگرد بعدی فراهم می‌کند. با استفاده از اتصالات مکانیکی از باقی ماندن آرماتور به‌صورت مهار پوششی جلوگیری شده و ضایعات آرماتور نیز به حداقل کاهش می‌یابد. با وصله مکانیکی امکان متصل کردن میلگردهایی با قطر متفاوت به‌صورت سر به سر یا پهلو به پهلو فراهم می‌شود.

دلایل مقاوم‌تر بودن وصله مکانیکی نسبت به وصله پوششی:

 • در وصله پوششی عامل انتقال بار میان دو آرماتور، وجود بتن محصورکننده در اطراف آن‌ها است و در صورت صدمه دیدن بتن، وصله پوششی عمل نخواهد نمود. ولی در وصله مکانیکی انتقال بار وابسته به بتن نیست که این ویژگی باعث تأمین مقاومت وصله در تمامی شرایط باربری سازه خواهد شد.
 • امکان وصله بدون محدودیت در هر موقعیتی در سازه بتنی، مانند محل مفصل پلاستیک.
 • ایجاد وصله یکپارچه بین آرماتورها و در نتیجه یکپارچه عمل نمودن آرماتور در محل وصله به هنگام اعمال نیروهای رفت برگشتی ناشی از زمین‌لرزه.

برچسب ها
نمایش بیشتر

محمد احمدی اکبری

مؤسس و مدیر عمران آنلاین | دانشجو کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک در دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن