آزمایش و تحقیق

تفاوت بین دال یک طرفه و دال دو طرفه

بسته به ابعاد دال و اینکه دال چگونه پشتیبانی می‌شود، انتقال بار می‌تواند در یک راستا و یا در دو راستا انجام شود. دالی که بارها را از یک راستا منتقل می‌کند، دال یک طرفه و دالی که بارها را از دو راستا منتقل می‌کند، دال دو طرفه نامیده می‌شود.

دال یک طرفه

صرف‌نظر از ابعاد، هنگامی‌که دال به‌واسطه تکیه‌گاه‌هایی در دو ضلع آن پشتیبانی شود، ما می‌توانیم آن دال را یک دال یک طرفه بنامیم چراکه انتقال بارها در این دال تنها در یک راستا انجام می‌شود. اگر به شکل زیر نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این دال به‌واسطه تکیه‌گاه‌هایی واقع در دو ضلع موازی آن پشتیبانی می‌شود، پس یک دال یک طرفه محسوب می‌شود.

دال یک طرفه که دارای تکیه‌گاه‌هایی در دو ضلع موازی است.

زمانی که پشتیبانی از یک دال به‌واسطه تکیه‌گاه‌هایی در چهار ضلع آن تأمین شود و نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر، بزرگ‌تر از ۲ باشد، فرض می‌کنیم که دال، یک طرفه است. در هر دو حالت آرماتورها تنها در راستای دهانه کوچک‌تر موردنیاز هستند.

دال دو طرفه

دالی که توسط تکیه‌گاه‌هایی در هر چهار ضلع آن پشتیبانی می‌شود و نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر آن، کمتر از دو باشد، فرض می‌شود که دال دو طرفه است. این دال را دو طرفه می‌نامیم چراکه انتقال بارها در هر دو راستا اتفاق میافتد و به همین دلیل آرماتورها هم در راستای دهانه بزرگ‌تر و هم در راستای دهانه کوچک‌تر نیاز هستند.

نکات مهم در خصوص دال یک طرفه و دال دو طرفه

  • اگر دال تنها به‌واسطه تکیه‌گاه‌هایی در دو ضلع موازی پشتیبانی شود، دال یک طرفه است.
  • هنگامی‌که تیر به‌واسطه تکیه‌گاه‌هایی در هر چهار ضلع پشتیبانی می‌شود، بسته به دهانه دال، ممکن است دال یک طرفه یا دو طرفه باشد.
  • اگر نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر، بزرگ‌تر از ۲ باشد، دال را یک طرفه فرض می‌کنیم.
  • اگر نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر، کوچک‌تر از ۲ باشد، دال را دو طرفه فرض می‌کنیم.
  • در دال یک طرفه، وجود آرماتورهای اصلی تنها در یک راستا در راستای دهانه کوچک‌تر نیاز است.
  • در دال دو طرفه، وجود آرماتورهای اصلی در هر دو راستا نیاز است.
برچسب ها
نمایش بیشتر

محمد احمدی اکبری

مؤسس و مدیر عمران آنلاین | دانشجو کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک در دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن