عمران آنلاین

دسته: مستندات

نشریه 360 – دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود – تجدیدنظر اول

نشریه 360 انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده اسـت تـا ایـن حـوادث و سـوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری…

نشریه 234 – آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران – تجدیدنظر اول

نشریه 234 استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. نظام و فنی اجرایی کشور به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز…

نشریه 101 – مشخصات فنی عمومی راه – تجدیدنظر دوم

نشریه 101 بهره‌گیری از ضــوابط، معیارهــا و اســتانداردهای ملــی در تمــامی مراحــل طراحــی، اجــرا، بهره‌برداری و نگهـداری طرح‌های عمرانـی بـا رویکـرد کـاهش هزینـه، زمـان و ارتقـاء کیفیـت، از اهمیتی ویژه برخوردار بـوده و در نظـام جدیـد فنـی و اجرایـی طرح‌های عمرانـی کـشور، مـورد تأکیـد قرارگرفته است. بهنگــام و روزآمــد نمــودن نــشریات و اســتاندارهای فنــی بــا توجــه بــه فناوری‌های جدیــد و…

نشریه 447 – مدیریت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی

نشریه 447 با رشد فزاینده توسعه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور، متأسفانه شـاهد آن هسـتیم کـه آمـار حـوادث و سـوانح و وضعیت بهداشت و سلامتی شغلی در این بخش از اقتصادی وضعیت مناسب و مطلـوبی را نداشـته و درعین‌حال رونـد فزاینـده و نگران‌کننده‌ای را در طول سالیان اخیر دنبال می‌کند. امروزه درحالی‌که در بسیاری از صنایع و…

نشریه 543 – دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک

نشریه 543 از هنگامی‌که استفاده از بتن در ساختمان‌سازی معمول شد، تلاش مهندسان برای به کار بـردن قطعه‌های پیش‌ساخته آغـاز گردید. این تلاش بیش از همه، متوجه پیش ساختگی سقف‌ها شد. فن سقف سازی با استفاده از تیرچه و بلوک، در واقع ترکیبی اسـت از دو روش پیش ساختگی و بتن‌ریزی در محل، که از لحاظ زمانی نیز دیرتر از…

نشریه 55 – مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر دوم)

نشریه 55 بهره‌گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور، مورد تأکید جدی قرارگرفته است. نشریه 55 - مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر دوم) نشریه حاضر با عنوان «مشخصات فنی…

نشریه 711 – راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب

نشریه 711 یکی از مهم‌ترین ابزارهای مؤثر جهت پیشگیری از آلودگی منابع تأمین آب شرب بسته‌بندی، تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب می‌باشد. با توجه به وجود ابهامات و اشکالات در مبانی تعیین حریم کیفی منابع آب در دستورالعمل آب بسته‌بندی، ضـروری است با عنایت به تجارب و مبانی علمی ملی و بین‌المللی، روش‌های تعیین حریم کیفی آب بسته‌بندی…

نشریه 280 : مشخصات فنی عمومی راهداری

نشریه 280 : مشخصات فنی عمومی راهداری سال‌ها است که انسان برای دسترسی به شهرها و مکان‌های مختلف از راه استفاده می‌کند، بدیهی است راه‌های ایجادشده طی سال‌ها در مقابل شرایط جوی، عبور و مرور و ... نیاز به نگهداری و تعمیرات دارد، در نشریه 280 به این مسائل پرداخته و برای این منظور تألیف شده است.

نشریه 120 – آیین‌نامه بتن ایران (آبا)

آیین‌نامه بتن ایران (آبا) یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای متخصصین و جامعه فنی و مهندسی کشور در زمینه بتن است، که قریب به 24 سال از تدوین اولین نسخه آن می‌گذرد. آیین‌نامه بتن ایران از مهم‌ترین ویژگی‌های آیین‌نامه بتن ایران می‌توان به بومی‌سازی، انطباق با استانداردهای ملی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دیگر از جمله استاندارد 2800، در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور…

جدول اشتال مقاطع فولادی

دانلود جدول اشتال، جدول اشتال یکی از پرکاربردترین جداول و کتاب‌های مهندسی عمران است که در آن انواع مشخصات مقاطع فولادی درج‌شده است، در فضای مجازی انواع این کتاب موجود است، نسخه PDF تهیه‌شده بالاترین کیفیت را دارد و در قالب 150 صفحه قابل دانلود می‌باشد.