مستندات

نشریه 447 – مدیریت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی

نشریه ۴۴۷

با رشد فزاینده توسعه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور، متأسفانه شـاهد آن هسـتیم کـه آمـار حـوادث و سـوانح و وضعیت بهداشت و سلامتی شغلی در این بخش از اقتصادی وضعیت مناسب و مطلـوبی را نداشـته و درعین‌حال رونـد فزاینـده و نگران‌کننده‌ای را در طول سالیان اخیر دنبال می‌کند. امروزه درحالی‌که در بسیاری از صنایع و کارخانجات، موضوع ایمنی به‌عنوان یک مقوله ساختارمند دنبال می‌شود و با هدف مدیریت پیشگیرانه حوادث همراه با برنامه‌ریزی‌های دقیق به‌کار گرفته می‌شود، شاهد هستیم در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، به مقوله ایمنی به‌صورت ابتدایی و صرفاً بر پایه مدیریت علاج بخشی و منفعلانـه نگریسـته می‌شود. نتیجه طبیعی این نگرش، رشد روزافزون آمار سوانح و حوادث در پروژه‌های کشور می‌باشد.

نشریه ۴۴۷ – مدیریت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی

کتاب حاضر در نظر دارد در گام اول ضرورت و اهمیت ایمنی در کارگاه‌های عمرانی را به اثبات رسانده و برخلاف باور رایج کـه ایمنی را مانعی در برابر سرعت و روانی کار می‌داند، از منظر اقتصادی و از دیدگاه بهره‌وری نشان دهد که ایمنی در درجه اول کمک و یاور مدیران در ساماندهی کار با راندمان بیشتر می‌باشد. در مرحله بعد آشنایی با قـوانین و مقـررات موجـود کشـور در ایـن بخـش و تکالیف قانونی کارفرمایان و سایر اشخاص درگیر را موردتوجه قرار داده و از دید قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط و سـایر مقـررات جاری کشور این موضوع را بررسی نماید. در مرحله بعد مخاطرات عمده کارگاه‌ها معرفی‌شده و ایمنی در کارگاه‌ها به بحـث گذاشته‌شده است. همچنین راهکارهای ایجاد و برقراری ایمنی در تشکیلات سازمانی پیمانکار از دیدگاه ساختار سـازمانی موردتوجه قرارگرفته و چگونگی استقرار ایمنی پایدار در این بخش موردمطالعه واقع‌شده است. در نهایت یک نمونه دستورالعمل ایمنی و بهداشـت شغلی همراه با نحوه مدیریت ریسک در مدیریت ایمنی به‌عنوان الگو ذکر شده است که می‌تواند مورداستفاده دستگاه‌های اجرایـی قرار گیرد.

ازآنجاکه این کتاب، نخستین تلاش در زمینه ایمنی کارگاه‌های عمرانی به شمار می‌رود، سعی شده است حوزه‌های ایمنـی ایـن کارگاه‌ها از جنبه‌های کاربردی و عملیاتی موردتوجه قرار گیرد و لذا ممکن است در برخی زمینه‌ها کاستی‌ها و کمبودهایی مشـاهده گردد. از این رو از تمامی اساتید و صاحب‌نظران صمیمانه خواهشمند است تا از تذکر اشتباهات احتمالی و ارائه راهنمایی‌های سـودمند، دریغ نورزند تا در چاپ‌های بعدی رعایت و ملحوظ گردد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

محمد احمدی اکبری

مؤسس و مدیر عمران آنلاین | دانشجو کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک در دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن