میلگرد کامپوزیت GFRP

میلگرد کامپوزیت GFRP

پلیمرهای مسلح شده با الیاف با مقاومت کششی بالا ازجمله الیاف شیشه GFRP یکی از بهترین مواد کامپوزیتی درزمینه‌های مختلف شناخته‌شده و کاربرد دارند. به‌عنوان‌مثال امروزه تولید مقاطع بتنی سبک،…

تشخیص میلگرد

تشخیص میلگرد

برای اجرای سقف تیرچه‌بلوک مهم‌ترین عضو خرپای تیرچه آن می‌باشد که مسئولیت تحمل تنش کششی سقف و انتقال نیروی حاصل از بار مرده وزنده سقف به تیرها…