عمران آنلاین

برچسب: آزمایش جوش

گیج جوشکاری و کاربرد آن

گیج جوشکاری و کاربرد آن در صنعت امروزه اهمیت زیادی برای بازرسی‌های سازه‌ها و قطعات قائل می‌شوند. در بحث سازه‌های جوشکاری شده و کلاً اتصالات جوش نیز این مبحث موردتوجه قرار می‌گیرد. دو روش متداول برای بازرسی‌های سازه‌ها و قطعات وجود دارد که می‌توان به بازرسی‌های مخرب و بازرسی‌های غیر مخرب اشاره نمود. بازرسی چشمی یکی از بازرسی‌های غیر مخرب…

آزمون مایع نافذ LPT یا PT

(Liquid Penetrant Testing) که به‌اختصار به آن LPT یا PT می‌گویند، یکی از روش‌های ساده و حساس در بررسی‌های غیر مخرب است. از تست مایع نافذ برای آشکارسازی عیوبی که به سطح قطعه راه دارند، از قبیل انواع ترک‌ها، شکاف‌ها و تاخوردگی‌ها در قطعات با هر شکل و اندازه استفاده می‌شود. به‌طورکلی با استفاده از این روش عیوبی را می‌توان…

بازرسی چشمی جوش (آزمون VT)

بازرسی چشمی یکی از عمومی‌ترین و قدرتمندترین روش‌های تست غیر مخرب می‌باشد. بازرسی چشمی نیازمند اشراف کافی به قطعه کار و حس بینایی مناسب بازرس است. برای مؤثرتر بودن بازرسی چشمی، آموزش (دانش ساخت و فرآیند، پیش‌بینی شرایط تحت سرویس، حد پذیرش، نگهداری، گزارش و ...) و ابزار و تجهیزات دقیق موردنیاز است. همچنین کلیه عیوبی که با سایر روش‌های…

آزمون‌های مخرب و غیر مخرب مربوط به جوش یا NDT

در حین جوشکاری  مواد یا قطعات امکان وجود انواع ناپیوستگیها با اندازه‌های متفاوت خواهد بود که کارکرد آتی قطعه متأثر از ماهیت و اندازه دقیق آنها است. بنابراین برای آشکارسازی عیوب در مرحله ساخت و مشاهده آهنگ رشد آن‌ها در طول عمر کاری هر قطعه باید از روش‌هایی با دقت بالا و قابل استناد استفاده نمود. خدمات قابل‌ارائه در آزمایشگاه:…