عرض ادب و احترام خدمت جناب مهندس احمدی عزیز و دوستان گرامی
بنده دانش اموخته دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مهندسی راهسازی و همچنین دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک هستم
به شخصه اگر فرصتی دیگر برای تحصیل داشتم با این دانش امروزی حتما بدون تردید سراغ مدرک پیوسته میرفتم
چرا که در دانشکده های فنی سطح علم پایین هست و جدای از ان بسیاری از دروس تدریس نمیشود
دانشجویان گرامی که در دوره ناپیوسته تحصیل میکنند حتما باید به خود متکی بوده و مطالعه بیشتری از دانشجویان پیوسته داشته باشند
و در نهایت اینها تنها تجربه شخصی بنده و نظر خود من است و به هیچ کس این رو تحمیل نمیکنم
با عرض احترامات
نیکی