کف‌پوش هوشمند

کف‌پوش هوشمند

هوشمند سازی ساختمان‌ها و کنترل بخش‌های مختلف ساختمان با استفاده از اسمارت فون‌ها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مدرن امروزی به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو ساخت تجهیزات جدید و…