عمران آنلاین

شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها – نشریه ۴۳۱۱

نشریه ۴۳۱۱ ،این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان‌ها و قراردادهایی که مطابق با قانون ایران منعقد می‌گردند در یک چهارچوب واحد باشد و از اختلافات ناشی از ابهام در کار توسط کارفرما و پیمانکار تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید.

شایان‌ذکر است که در هر قرارداد طرفین با ذکر نام این شرایط عمومی خود را ملزم به رعایت آن دانسته و درعین‌حال شرایطی را منطبق با هر پیمان خاص به‌عنوان شرایط خصوصی به امضا می‌رسانند که لازم‌الاجرا است.